Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Το Μουσείο και Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαιδευτική διάσταση του ρόλου του. Ο γλύπτης αναλαμβάνει την ξενάγηση των μαθητών.